19th Ave New York, NY 95822, USA

Konstant

Det geniale er den måde, Openminds har løst opgaven på

Siden 2012 har elnetselskabet KONSTANT Net arbejdet målrettet på at nå dertil, hvor de er i dag. Automatisering af forretningsprocesser og en omfattende, digital transformationsproces har bragt selskabet helt i front ikke bare i Danmark, men på europæisk plan.

Indtil 2012 aflæste KONSTANT Net elmålerne hos sine kunder fysisk en gang om året med det ene formål at afregne kunderne korrekt for deres elforbrug. I dag, 6 år senere, er situationen og forretningen en helt anden, forklarer Poul Berthelsen, Innovation Manager hos KONSTANT Net.

”Vi aflæser automatisk vores kunders ca. 220.000 målere hvert døgn. Det giver ca.  43 mio. målinger i døgnet. Med dén form for data har vi fået grundlaget til at vende vores forretning på hovedet, så at sige, og spørge os selv: Hvordan skal vi udnytte alle disse målinger intelligent til forskellige formål?”

Vi har fået indsigt, vi aldrig har haft før

”Det har langt fra været en triviel opgave at finde ud af, hvordan vi skulle løse så stort og komplekst et projekt som det her og få specificeret, hvad det var, vi gerne ville lave, og hvordan det hele skulle hænge sammen,” fortæller Poul om det ambitiøse og mangeårige udviklingsforløb, hvor Openminds har været involveret.

”Der er ingen i kongeriget inden for vores branche, der har et set-up, som vi har, og med den kompleksitet, som vi har,” fastslår Poul og forklarer: ”I dag har vi automatiseret stort set alle vores forretningsprocesser i relation til datahåndteringen, og vi har fået indsigt i, hvad der foregår i vores net – det har vi aldrig haft før.”

Openminds integrerer det, der ikke kan integreres

Forudsætningen for at automatisere processerne og udnytte de enorme mængder data har været at binde de store systemer i it-landskabet hos KONSTANT Net sammen.

”Vi har mange kernesystemer med hver sin rolle, et stamdatasystem som måske er lidt outdated, en fælles national datahub med sin helt egen datastruktur, et GIS-system som leverer sammenhænge i vores net, og et SCADA-system som håndterer overvågningen af nettet – hver især systemer, som har en specifik rolle. De systemer forsøger vi at fastholde i deres standardopsætning, og så koble dem løst mod hinanden,” forklarer Poul.

Han uddyber: ”I integrationsarbejdet har Openminds taget højde for nogle af de svagheder, der er i vores basissystemer. De er dygtige til at arbejde rundt om problemerne og udskifte komponenter – hvis vi har et system, man ikke kan integrere op mod, så har de gjort det alligevel!”

Har bygget forretningsprocesser ind i integrationerne

Hos KONSTANT Net er det nu systemerne, der styrer og overvåger processerne, og it-arkitekturen er designet, så forretningsprocesserne kan intensiveres.

”Vores systemintegrationer er traditionel integration med logik, og så har Openminds bygget forretningsprocesser ind i integrationerne. Ved simple vurderinger foregår valideringen automatisk i processen, ved komplekse vurderinger kan vi validere manuelt,” forklarer Poul og tilføjer: ”Vi har et brugerinterface koblet ind over hver eneste proces, knyttet op mod om den her transaktion går godt eller skidt. Så får vi at vide, hvis noget går galt, og vi kan rette det. Det giver os en mere robust og gennemskuelig integration.”

Differentieret anvendelse af data

Udover de indbyggede forretningsprocesser i integrationerne har der været en anden, væsentlig udfordring at løse.

”En af Openminds’ særlige kompetencer er deres evne til virkelig at forstå den opgave, de står overfor. Det geniale er den måde, Openminds har løst opgaven på, ved at bruge værktøjer der understøtter systemernes forskellige terminologier og fundamentalt forskellige datastrukturer,” siger Poul.

Han forklarer: ”Normalt ved integrationer er der bare tale om et omformerstik mellem to systemer. Udfordringen på datasiden er, at vi har forskellige interessenter for vores målerdata. Vi har derfor skullet arbejde med forskellige datastrukturer og terminologier og differentiere på anvendelsen af data for at gøre dem tilgængelige for vores interessenters forskellige behov og formål.”

Agil projektledelse med fuld historik på udviklingen

Projektets størrelse, kompleksitet og varighed har ikke givet anledning til usikkerhed eller slinger i valsen, fastslår Poul. Tværtimod.

”Openminds har en agil tilgang til måden, vi arbejder på, og de sørger hele tiden for at justere efter behov, så vi fastholder fremdriften. De har været gode til at styre projektet med sprints og strukturere udviklingen ved at lave Jiras i forløbet. Lige nu er vi nået til Jira nr. 889 – nogle Jiras er på flere ugers arbejde, andre er fem minutters arbejde. Openminds’ opgavestyring betyder, at vi har fuld historik på vores udvikling, og at vi undervejs i projektet hele tiden har kunnet gå tilbage i udviklingen, hvis vi har haft brug for det.”

Openminds har en fed tilgang til tingene

Alt i alt er Poul rigtig tilfreds med samarbejdet med Openminds.

”Sammen med Openminds har vi knoklet på projektet, og vi har fejret vores fælles succeser undervejs. Openminds har en fed tilgang til tingene og er nogle ærlige gutter.”

Sådan stiller man skarpt på de mest nyttige af otte milliarder data

Sammen med Konstant Net har Openminds udviklet en løsning, der gør svimlende 8 milliarder data operationelle. Konstant Net har 235.000 installationer med tilknyttede målinger og beregner herudfra data for 125.000 punkter i elnettet fra kabler, kabelskabe og transformere.

Vil du høre mere om udviklingsopgaven, så tag fra i Morten Hauch på 3023 7021 eller mha@openminds.dk