Integration

Organisationers it-landskab er komplekst og varieret

Vi gætter på, at jeres centrale forretningsprocesser er baseret på et komplekst og varieret it-landskab. Det består ikke kun af egne og egenudviklede systemer, men også af eksterne systemer, der anvendes af jeres samarbejdspartnere.

Landskaberne er præget af utallige forretningskritiske og heterogene systemer, som:

  • er udviklet i forskellige programmeringssprog
  • understøtter forskellige protokoller
  • driftes inhouse på egne servere
  • driftes i skyen hos fx Amazon, Microsoft Azure og Google Cloud Platform.

Spaghetti-integration får it-landskabet til at gå i hårdknude

Jo mere kompleks og varieret it-landskab I har, jo mere afgørende er det for jer, at I kan udveksle data nemt og gnidningsfrit – både mellem systemerne indbyrdes og mellem de involverede parter. Men det er mindst lige så afgørende, at I nemt kan ændre på udvekslingen af data!

Mange it-landskaber baserer sig på en arkitektur, hvor it-systemerne er integreret direkte med hinanden i omfattende og komplicerede spaghetti-integrationer. Det gør det dyrt, kompliceret og risikabelt at ændre på, hvordan data flyder mellem it-systemerne, når man har brug for at fjerne eksisterende eller tilføje nye systemer.

Vi gør jeres integrationer til en leg, hvor data flyder let mellem it-systemerne.

Systemintegration skal foregå via en central data broker

I stedet for at integrere jeres it-systemer indbyrdes anvender vi egentlige integrationsprodukter. Produkterne gør det nemmere at udveksle data mellem it-systemer med forskellige egenskaber som fx sprog, platform og protokoller.

Integrationsprodukterne har dog også en anden, vigtig egenskab: De understøtter en it-arkitektur, hvor de enkelte it-systemer ikke integreres direkte med hinanden. Integrationskomponenterne fungerer som en central broker, som data flyder gennem.

Dermed er ét it-system aldrig integreret direkte med et andet it-system, men de er derimod løst koblede. Den løse kobling er vigtig, da den gør det nemt at ændre på, hvordan data flyder mellem it-systemer. I kan også uden problemer fjerne systemer, som ikke længere bruges, og tilføje nye systemer, som skal bruge eksisterende data fra et eller flere andre systemer.