19th Ave New York, NY 95822, USA

Nyt samarbejde med Reflective

Samarbejde om digitalisering af forretningsprocesser skal løfte danske virksomheder og kommuner

Det er to særdeles erfarne it-udviklingshuse, der nu går sammen om at give et gevaldigt løft i digitaliseringen af danske virksomheder og offentlige organisationer ved at optimere og automatisere kritiske forretningsprocesser.

Digital transformation står højt på agendaen hos private virksomheder og offentlige organisationer som fx de danske kommuner. Der gemmer sig nemlig et kæmpe potentiale i at digitalisere forretningsprocesser baseret på et solidt datagrundlag og suppleret med vedligeholdelsesvenlig dokumentation og automatiserede workflows – hvis man vel at mærke formår at udnytte mulighederne.

Flere og flere virksomheder og organisationer ser derfor BPM, Business Proces Management, som et centralt omdrejningspunkt i deres digitale transformation.

Solid erfaring fra den danske finans- og energisektor

De to it-udviklingshuse Openminds og Reflective, hjemmehørende i hvv. Aarhus og Vejle, indleder derfor et formaliseret samarbejde om at løfte digitaliseringen af danske virksomheders og kommuners forretningsprocesser. Det sker både for at kunne imødekomme markedets stigende efterspørgsel, og fordi de to virksomheder komplementerer hinanden rigtig godt.

”Hos Openminds har vi gennem flere år specialiseret os i at optimere og automatisere kritiske forretningsprocesser hos danske virksomheder inden for blandt andet finans- og energisektoren og binde alle de nødvendige og meget forskellige it-systemer sammen i integrerede flows,” fortæller Aage Nielsen, partner i Openminds. ”Vi står over for masser af nye projekter og processer, der kan procesoptimeres, hvis man har adgang til de underliggende data – og det er her, at samarbejdet med Reflective bliver interessant.”

”I dag har vi automatiseret stort set alle vores forretningsprocesser i relation til datahåndteringen, og vi har fået indsigt i, hvad der foregår i vores el-net – det har vi aldrig haft før.”

Poul Berthelsen, Innovation Manager hos KONSTANT Net

Specialister i det offentlige datalandskab

Reflective har specialiseret sig i det offentlige datalandskab – hvilke data ligger hvor, og hvordan kan data bedst deles og udnyttes på kryds og tværs? ”Hvis en kommune har lavet en god arbejdsgang om vedligeholdelse af organisationsændringer, hvordan deler kommunen så den med de andre forvaltninger og med andre kommuner? Hidtil har det været tungt at gøre,” fortæller Jes Rønnow Lungskov, partner i Reflective.

Han uddyber: ”Fundamentet for at bygge de gode processer er let adgang til data. Derfor sammenstiller vi data fra en lang række af kommunens ældre it-systemer på struktureret vis, så man får et helt nyt billede af data, på tværs af systemer. Disse data udstilles til processerne, eller udstilles til andre systemer igen.”

”I Thisted Kommune stod de fx med behov for at styre data på en mere effektiv måde, end det blev gjort. De kunne mærke den nye persondataforordning puste dem i nakken, og de omkring 250 forskellige systemer, og hvem der havde hvilke adgange, skulle under mere centraliseret opsyn. Vi hjalp kommunen med at få kontrol med egne data, samtidig med at de kunne dele processer, funktionalitet og data med nabokommunen,” forklarer Jes Rønnow Lungskov.

Processer styrer data, og data styrer processer

Aage Nielsen tager tråden op: ”Thisted Kommune er ikke enestående. Potentialet ved at digitalisere forretningsprocesser kan høstes i alle virksomheder og organisationer ved at binde systemer og processer sammen.”

”Der er store gevinster at hente ved at tage udgangspunkt i eksisterende forretningsprocesser – men ofte kan vi sammen med virksomhederne hente endnu større gevinster ved at tage udgangspunkt i alle de data, der ligger gemt i eksisterende systemer og se på, hvad vi kan gøre med disse data, og hvilke processer det vil give forretningsmæssig værdi at bygge.”

Openminds er dansk partner med det tyske firma Camunda. Camunda udvikler Camunda BPM, som vi mener er blandt det bedste BPM-software på markedet.

Bygger procesmotor baseret på standardsoftware

Både Openminds og Reflective anvender et tysk standardsystem, Camunda BPM, som procesmotor og platform til beslutningsautomatisering, når virksomheder og organisationer skal skabe overblik og understøtte de forretningskritiske processer end-to-end – det kan fx være ved sagsbehandling, der ofte involverer flere afdelinger og personer i en organisation.

Openminds vurderer, at Camunda er blandt det bedste BPM-software på markedet, forklarer Aage Nielsen, som har arbejdet med BPM-løsninger i mange år.

”I Camunda kan man opbygge sine forretningskritiske processer efter et proceshierarki, og beskrive, modellere og illustrere processerne ved hjælp af såkaldte BPMN-notationer. Man kan oprette workflows og beslutningsmodeller, og tillade brugere at udføre workflowopgaver, der er tildelt dem. Al dokumentation inkl. historik og vedligeholdelse foregår også på platformen, fx hvilke kvalitetskontroller der er knyttet til forretningsprocesserne, og om der er fundet fejl og mangler, som bør udbedres,” slutter Aage Nielsen.

Om Reflective
Reflective er specialister i det offentlige datalandskab og håndtering af kommunale organisationsprocesser.

Læs mere om Reflective her.

Kontaktperson
Partner: Jes Rønnow Lungskov
Mobil: 5335 6123
Mail: jes@reflective.dk

KOntakt os

E-mail: info@openminds.dk
Tlf: +45 3048 3364

Læs mere

Seneste blogindlæg

Det handler ikke kun om at udvikle gode systemer

Hør hvad vores tidligere studentermedhjælper, praktikant, bachelorstuderende og nu fastansatte medarbejder, Haroldas, har at sige om sin læring og udvikling hos Openminds.

Mød vores nyeste medarbejder Marius Thøgersen

Udvikleren skal kunne sit håndværk!
Det sikrer vi hos Openminds fx ved at holde ugentlige møder, hvor vi diskuterer faglige spørgsmål og trækker på hinandens styrker

Er ny teknologi ét skridt frem og to tilbage?

Danske virksomheder kan trække rigtig meget forretningsværdi ud af deres eksisterende it-setup uden at skulle investere i en masse ny teknologi. Men ny teknologi som fx AI og big data er blevet så hypet, at virksomhederne bliver i tvivl, om det overhovedet er muligt at udnytte data uden et CERN-lignende arrangement.